EBC Icarus
 
Basisschool de Beemd maakt deel uit van een 'brede school' ofwel 'Educatief Basis Centrum'. Samen met basisschool De Kring (openbaar onderwijs), Kinderopvang de Plu  (met peuteropvang de Toverbal en BSO de Toverbal) en stichting TIM (voorziening meervoudig gehandicapten) vormen wij EBC Icarus in Schijndel. Ook het ouderpunt waarin opvoedingsondersteuning geboden wordt, is in ons gebouw gevestigd. Hierdoor kunnen we samenwerken op gebieden die de inhoud van het onderwijs niet raken en zorgen voor een optimale omgeving voor uw kind.
 
Wat betekent EBC?
Binnen de gemeente Schijndel zijn alle basisscholen opgenomen in educatieve basiscentra (afgekort EBC). Binnen deze centra nemen educatieve partners, die werken voor kinderen van 3 tot 14 jaar, een centrale plek in. De Beemd is opgenomen in EBC Icarus. Een kenmerkende eigenschap van een EBC is dat zij voortdurend werkt aan de ontwikkeling van de samenwerking. Landelijke evaluaties van lokaal onderwijsbeleid, hebben uitgewezen dat juist in de plaatsen waar scholen en instellingen in NETWERKEN nauw met elkaar samenwerken dit tot betere resultaten leidt.

Aansturing EBC Icarus 
De regiegroep onder leiding van de regiegroepleider (Lambèr Gevers) is verantwoordelijk voor het bewaken van de doelen en de uitvoering van de projectplannen binnen de netwerkgroepen. De regiegroep bestaat uit de manager van de PLU, de manager van Stichting TIM en de locatieleiders van de Beemd en de Kring.

Missie, visie EBC Icarus

Ik ben ik, jij bent jij, samen zijn wij, wij!
  • Kernwaarden: verbondenheid. Gelijkwaardigheid. Verantwoordelijkheid. Lef en moed Eigenheid.
  • Kernkwaliteiten: goed onderwijs. Respect. Welbevinden. Vernieuwend. Toegankelijk.
  • Identiteit: de Kring is een openbare school en de Beemd een Rooms-Katholieke school.
  • Gewaagd doel/ prioriteit: onderwijs dat inspeelt op de onderwijsbehoeften van kinderen van deze tijd, zichtbaar in brede talentontwikkeling, Engels en de keuze uit twee leerstromen [Beemd en Kring] na groep 2. De groepen 1/2 van beide scholen zitten in dezelfde unit [peuter-kleuterhuis] en werken vanuit één concept.
Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat. 



 

 

Facebook