EBC Icarus
 
De Beemd betekent letterlijk: Een waterrijk, bebloemd stuk weidelandschap. Een mooie omgeving, om van te genieten! 

De basisschool maakt deel uit van een 'brede school' ofwel 'Educatief Basis Centrum'. Samen met basisschool De Kring (openbaar onderwijs), peuterspeelzaal De Toverbal, Kinderopvang/peuterarrangementen De Plu en stichting TIM (voorziening meervoudig gehandicapten) vormen wij EBC Icarus in Schijndel. Ook het ouderpunt waarin opvoedingsondersteuning geboden wordt, is in ons gebouw gevestigd. Hierdoor kunnen we samenwerken op gebieden die de inhoud van het onderwijs niet raken en zorgen voor een optimale omgeving voor uw kind.
Hieronder meer informatie over EBC Icarus.

De naam ICARUS is afgeleid van onze ICARUS heuvel midden in de speelleertuin. Op deze heuvel staan planten die de vlindersoort het Icarusblauwtje aantrekt. Op de heuvel zelf lopen paden waar ieder kind zijn/haar eigen weg kan zoeken.

Daarnaast is ICARUS een naam uit de Griekse mythologie. ICARUS had lef. En lef kan gemakkelijk worden uitgelegd als roekeloos en hoogmoedig. Voor ICARUS liep het misschien verkeerd af, maar het zijn de Icarussen die ervoor zorgen dat de wereld verandert, sprongen voorwaarts maakt. De eerste keer smelt was en stort een creatieveling neer, maar uiteindelijk vindt iemand het vliegtuig uit. Het begint met de droom te vliegen. Wij, van EBC ICARUS, geloven in dromen. En accepteren dat en realiseren van dromen met vallen en opstaan gaat. Onze kinderen mogen dromen, mogen proberen en mogen zo nu en dan vallen.

Wat betekent EBC?

Binnen de gemeente Schijndel zijn alle basisscholen opgenomen in educatieve basiscentra (afgekort EBC). Binnen deze centra nemen educatieve partners, die werken voor kinderen van 3 tot 14 jaar, een centrale plek in. De Beemd is opgenomen in EBC Icarus.

Een kenmerkende eigenschap van een EBC is dat zij voortdurend werkt aan de ontwikkeling van de samenwerking. Landelijke evaluaties van lokaal onderwijsbeleid, hebben uitgewezen dat juist in de plaatsen waar scholen en instellingen in NETWERKEN nauw met elkaar samenwerken dit tot betere resultaten leidt.

Het Educatief Basis Centrum is de formele structuur waarbinnen het netwerk kan functioneren. Sterke punten van een netwerk zijn: intercollegiale steun, intervisie, innoveren, expertiseopbouw, belangenbehartiging, inhoudelijke coördinatie, voorbereiding en uitvoering van beleid.

Wie stuurt het EBC aan

De regiegroep onder leiding van de regiegroepleider (Lambèr Gevers) is verantwoordelijk voor het bewaken van de doelen en de uitvoering van de projectplannen binnen de netwerkgroepen. De regiegroep bestaat uit de manager van de PLU, de manager van Stichting TIM en de locatieleiders van de Beemd en de Kring.

Wat is de missie/visie van EBC Icarus?

Ik ben ik, jij bent jij, samen zijn wij, wij!

We zijn één Educatief Basis Centrum waarin basisonderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang een totaalpakket aan educatie en opvang bieden. De kerntaak is het geven van passend onderwijs via een integrale, doorlopende en ononderbroken leerlijn aan kinderen van 0-13 jaar. We zijn open van 7.00u tot 19.00u.

 • Onze kernkwaliteiten zijn: goed onderwijs, respect, welbevinden, vernieuwend, toegankelijk.
 • Ons gewaagd doel voor 2020 is: Onderwijs dat inspeelt op de onderwijsbehoeften van kinderen van deze tijd, zichtbaar in brede talentontwikkeling, het vak Engels en de keuze uit twee leerstromen na groep 2.  

Welke doelen willen we bereiken en welke activiteiten zijn hieraan gekoppeld?

We onderscheiden twee categorieën doelen en activiteiten:

 1. Doelen, opbrengsten die bereikt worden door onze geborgde activiteiten, de realisatie van ons hoger doel, zoals in de vorige paragraaf bij de visie beschreven.
 2. Visionaire doelen, gericht op de ontwikkeling van de school:                

 
Visionaire of ontwikkelingsdoelen.
De gemaakte keuzes komen voort uit onze visie en de door ons gesignaleerde ontwikkelingen binnen en buiten de school.

De ontwikkelingsdoelen voor ons Educatief centrum voor de komende vier jaren zijn:

 1. Peuter- en kleuterhuis (uitleg hieronder).
 2. Twee leerstromen (uitleg hieronder).
 3. We bieden het vak Engels aan over de gehele leerperiode.
 4. De ouders zijn onze educatieve partners en we zetten daarbij in op het project ouderbetrokkenheid 3.0.
 5. We gaan werken met andere schooltijden.


Ad 1. Peuter-kleuterhuis
Een nieuwe vorm van peuter- en kleuteronderwijs, dat is het peuter- en kleuterhuis. Uitgangspunt binnen dit huis is dat het kind centraal staat. Het beschikt over alles wat het nodig heeft om op te groeien. Kinderen en zeker kleuters hebben van nature een sterke drang om te weten, te begrijpen, zijn nieuwsgierig naar de wereld, creatief en uit op contact. Binnen dit peuter- kleuterhuis moeten we daarop inspelen door te zorgen voor gunstige opgroeicondities. De kinderen krijgen dan ook veel ruimte om dingen te ontdekken en om hun eigen weg te gaan. Startpunt voor het leren zijn de ervaringen van kinderen, niet op alles een vastgesteld curriculum of onderwijsinhouden. De onderwijsstrategie is erop gericht de kwaliteit van deze ervaringen te verhogen via een rijke omgeving en deels keuzevrijheid. Ook is er meer samenwerking tussen de professionals en zal het kind beter gevolgd gaan worden.

We bieden daarom tot ongeveer zes jaar één stroming aan dat zich voornamelijk kenmerkt door bovenstaande uitgangspunten en dat inspeelt op de onderwijsbehoefte van het jonge kind van de 21e eeuw. De dynamische ontwikkeling van deze leeftijdsgroep staat daarin centraal. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om de keuze voor een stroming [zie b] even uit te stellen. Pas wanneer het kind klaar is met kleuteren wordt er een keuze gemaakt. De peuterspeelzaal en kinderopvang zijn direct betrokken bij deze vorm van onderwijs.

Lees hier de laatste ontwikkelingen Peuter- kleuterhuis (pdf, 27-01-2017)


Ad 2. Twee leerstromen

Ons EBC biedt twee leerstromen aan vanaf ongeveer 7 jaar.

 1. Eerste Stroming (meer programmagericht): Samen op weg naar je eigen toekomst in een omgeving waarbij kinderen betekenisvol leren en verantwoordelijkheid nemen, initiatieven ontwikkelen en zelfstandig werken. De sociaal emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling worden goed gevolgd. Creativiteit wordt omarmd. In de groepen 3 en 4 wordt veelal gewerkt in drie niveaugroepen en er is veel aandacht voor zelfstandig werken. In de groepen 5 t/m 8 is er, in een omgeving met tabletonderwijs, veel aandacht voor het individuele niveau van een kind. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Dit geldt voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben maar ook voor kinderen die juist extra begeleiding en oefening nodig hebben. Methodes worden gehanteerd als leidraad. Bij de groepen 3 tot en met 6 wordt zoveel mogelijk het jaarklassensysteem toegepast (homogene groepen). In de groepen 1/2 en 7/8 wordt gewerkt met heterogene groepen.
 2. Tweede Stroming (meer ervaringsgericht): In deze stroming staat “leren leven” centraal en is de school een leef- en werkgemeenschap waarin verschillen als voordeel worden gezien en samenwerking gewoon is.  Inspireren, zelf ontdekken/ervaren, ontwikkelen zelfbewustzijn en autonomiteit zijn belangrijke waarden. We erkennen de uniciteit van ieder mens en zien het kind als geheel. Er is een evenwicht tussen betekenisvol en zinvol leren. In de praktijk is er veel ruimte voor ritmische afwisseling van basisactiviteiten; spel, werk, gesprek, viering.

Binnen deze onderwijsvorm wordt aangesloten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen; methodes WO worden gehanteerd als bronnenboeken. Sociale vaardigheden staan centraal en kinderen van verschillende jaargroepen zitten bij elkaar in één groep.

Facebook